Bröd i skolan, Brödinstitutet

Bröd i skolan – Brödinstitutet rapporterar

Brödinstitutets uppdrag är att verka för bättre matvanor och en godare hälsa med brödet som utgångspunkt och som en viktig del i en sammansatt måltid.

Så här skriver Catarina Bennetoft, Brödinstitutets talesperson:

Utifrån Riksmaten,  (Livsmedelsverkets undersökningen för att få en bild av svenskars kostvanor) samt andras- och egna attitydundersökningar kan man utläsa en minskad konsumtion av bröd bland ungdomar. Vilka orsakerna är kan diskuteras, men Livsmedelsverket uttrycker oro för att en minskad konsumtion av fullkorn och fibrer ger sämre hälsa, inte minst bland unga och i synnerhet bland unga flickor. Läs mer om det på SLV.se.

Däremot vittnar många skolkockar men också kostchefer om att ett ökat brödutbud dagligen i skolan ökar intresset för skolmåltiden i sig. Man kan säga att brödet ger bättre ätande. Varför erbjuds då inte eleverna ett större utbud och variation av bröd i skolan? Denna fråga låg till grund för Brödinstitutets undersökning samt att vi ville få en bild av hur kostchefer runt om i landets kommuner resonerar kring brödets betydelse, näringsvärde, servering, inköp och bakande av bröd.

Undersökningen gjordes under mars månad 2014 med hjälp från United Mind. 158 svar samlades in från Sveriges 290 kommuner, vilket ger en svarsfrekvens på 54 procent.

En kort sammanfattning av resultatet:

• De flesta kommuner serverar hårt bröd dagligen till lunch. Mjukt bröd serveras varje dag i 40 % av kommunerna, men då är också frukost och mellanmål inräknat.

•  Det serveras fler sorters hårt bröd än mjukt bröd i skolorna och ofta är det mjuka brödet begränsat, vilket inte det hårda brödet är.

• I en majoritet av kommunerna där man inte serverar mjukt bröd dagligen kan man tänka sig att servera det oftare.

•  Det finns goda möjligheter till att baka själva. I 82 % av kommunerna finns möjlighet att baka på några skolor och i hälften av kommunerna finns möjlighet att baka på flera skolor. Att man inte bakar beror på tidsbrist och bristande utrustning.

•  Vid upphandling säger sig 83 % att de vill köpa från hantverksbageri men man är ändå relativt nöjda med utbudet och kvaliteteten som finns. Det ekologiska utbudet upplevs däremot som begränsat men viktigast är ändå innehållet av fullkorn, att brödet är nyckelhålsmärkt och inte innehåller så mycket socker.

”Bröd i skolan”- en informationsskrift

För att ge information och inspiration till skolkockar och kostchefer har vi tagit fram skriften ”Bröd i skolan”. Här får man information om brödet, recept och serveringstips, kostnadsberäkningar men man får också synpunkter och kommentarer från kostchefer, skolkockar och elever om bröd och brödets betydelse för dem.

Är du intresserad av skriften – maila catarina.bennetoft@brodinstitutet.se påwww.brodinstitutet.se.

Text: Catarina Bennetoft, Brödinstitutet

Print Friendly, PDF & Email
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo − 2 =